ER RØR APS / ER ROER APS /DANWELL APS
Bjerrevej 104
8700 ცხენი

დანია
ტელეფონი +45 70 20 43 23
დღგ No. DK 11 41 52 37
ელ.ფოსტა
info@erroer.dk / info@danwell.com

 

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

როდესაც წერთ შეტყობინებას ფოსტით ან ვებსაიტზე, განაცხადებთ თანამდებობაზე ER ROER APS / DANWELL APS-ში ან ყიდულობთ, თქვენ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ მონაცემთა პოლიტიკას.

 

ჩვენ ვამუშავებთ შესყიდვებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას

ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ აწვდით შეკითხვებთან დაკავშირებით ფოსტით ან ვებსაიტით ან შესყიდვით. ეს მოიცავს სახელს, მისამართს, საფოსტო კოდს, ელფოსტას და, შესაძლოა, გადახდის ინფორმაციას.

ინფორმაცია გროვდება და მუშავდება პერსონალური მონაცემების რეგულაციის მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე. 1 (ბ) უზრუნველყოს შეკვეთილი პროდუქტი (კონსულტაცია, ბიზნეს კონსულტაცია) და პროდუქტთან დაკავშირებული მომსახურება.

 

ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას ჩვენი პროდუქტისა და სერვისის გასაუმჯობესებლად

ჩვენ ვაგროვებთ ტრაფიკის მონაცემებს www.erroer.dk / www@danwell.com რეგულარული ვიზიტორებისთვის. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ვებსაიტის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად და ER ROER APS / DANWELL APS-ის და ჩვენი სერვისების მიმართ ინტერესის გაზრდის მიზნით. ის გვეხმარება გავაუმჯობესოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი გაყიდვები.

www.erroer.dk და www@danwell.com ასევე დაკავშირებულია Google Analytics-თან, რომელიც ზომავს მთელ ტრაფიკს დანიის ვებსაიტებზე. გროვდება ინფორმაცია IP-ის, დროის, ტექნიკური ინფორმაციის შესახებ მოწყობილობის შესახებ, როგორიცაა OS, ბრაუზერის ვერსია და ა.შ. მონაცემები ინახება დროის შეზღუდვის გარეშე საერთო ფორმით, რომელიც არ შეიძლება დაუბრუნდეს მომხმარებელს. Google Analytics არის მონაცემთა მენეჯერი.

წაიკითხეთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უარი თქვათ თქვენი ვიზიტებიდან მონაცემების შეგროვებაზე ქუქიების პოლიტიკის ქვეშ.

 

ჩვენ ვმუშაობთ შერჩეულ მონაცემთა დამმუშავებლებთან

მონაცემთა დამუშავება მომხმარებელთა შეკითხვებთან დაკავშირებით ხდება მონაცემთა გარე დამმუშავებლებთან თანამშრომლობით. ჩვენ გვაქვს შეთანხმებები ამ გარე მონაცემთა დამმუშავებლებთან, რომლებიც ამუშავებენ მონაცემებს საგულდაგულოდ განსაზღვრული პროცედურების მიხედვით.

 

მონაცემთა შენახვა

ER ROER APS /DANWELL APS ინახავს მონაცემებს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 1. ინფორმაცია აუცილებელია იმ მიზნისთვის, რისთვისაც იგი შეგროვდა.
 2. შეასრულოს სამართლებრივი ვალდებულება.
 3. სტატისტიკური მიზნებისათვის.
 4. იურიდიული პრეტენზიების დასადგენად, დასამტკიცებლად ან დასაცავად.

ჩვენ წავშლით თქვენს ინფორმაციას, როდესაც აღარ დაგვჭირდება მისი დამუშავება ზემოთ აღნიშნული მიზნებიდან ერთი ან რამდენიმე მიზნის შესასრულებლად.

ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინახავთ თქვენს მონაცემებს იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც შეიძლება დაგვხვდეს პრეტენზია, სამართლებრივი მოთხოვნა ან გვქონდეს შენახვის სხვა ობიექტური მიზანი.

 

ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ ინფორმაციას სამუშაოს განაცხადებთან დაკავშირებით

როდესაც ვაკანსიებს ვავსებთ ER ROER APS / DANWELL APS-ში, ჩვენ ვამუშავებთ განმცხადებლის პერსონალურ მონაცემებს პერსონალური მონაცემების რეგულაციის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე. 1 (ბ) და (ვ) ქვეპუნქტები, რომლებსაც აქვთ ლეგიტიმური ინტერესი თანამდებობის დასაკავებლად შესაფერისი კანდიდატით.

ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ შიგნიდან გამოქვეყნებულ თანამდებობაზე დაკავებასთან დაკავშირებით. თუმცა, თქვენთან შეთანხმებით, ჩვენ შეიძლება შევინახოთ და დავამუშავოთ ინფორმაცია სხვა ან სამომავლო პოზიციების დაკავებასთან დაკავშირებით. ინფორმაციაზე წვდომა ექნებათ მხოლოდ ER ROER APS / DANWELL APS-ის პირებს, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულნი რეკრუტირებაში. ინფორმაცია არ იქნება გაზიარებული სხვებისთვის.

ჩვენ წავშლით თქვენს ინფორმაციას თქვენი განაცხადის მიღებიდან 5 თვის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თანხმობას არ აცხადებთ, რომ შევინახოთ იგი დიდი ხნის განმავლობაში, ან არ იყო წინასწარი საჭიროება მისი შენახვის ვადით.

 1. თქვენ გაქვთ ინსაიტის და წაშლის უფლება

თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები მონაცემთა დაცვის წესების მიხედვით, როდესაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას:

 1. ინფორმაციის ნახვის უფლება (ინსაითი): შეგიძლიათ მოითხოვოთ წვდომა იმ პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებიც ჩვენ დარეგისტრირდით თქვენს შესახებ წვდომის უფლებების წესების შესაბამისად.
 2. შესწორების უფლება: თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ არასწორი ინფორმაცია თქვენს შესახებ.
 3. წაშლის უფლება: თქვენ გაქვთ უფლება წაშალოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ ნებისმიერ დროს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ინფორმაცია არ არის საჭირო მომლოდინე დავალების შესასრულებლად.
 4. დამუშავების შეზღუდვის უფლება: ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება.
 5. წინააღმდეგობის უფლება: ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება გააპროტესტოთ ჩვენი ან მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება.
 6. თანხმობის გაუქმების უფლება: თუ თქვენ თანახმა ხართ თქვენს შესახებ ერთი ან მეტი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა პერსონალური მონაცემთა დაცვის წესების შესაბამისად. თუ ჩვენ არ გვაქვს დამუშავების სხვა სამართლებრივი საფუძველი, ჩვენ ვეღარ შევძლებთ ამ ინფორმაციის დამუშავებას. თუ გსურთ ისარგებლოთ ამ შესაძლებლობებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ER ROER APS / DANWELL APS info@erroer.dk და info@danwell.com.
 7. დანიის მონაცემთა დაცვის სააგენტოში საჩივრის შეტანის უფლება: თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ დანიის მონაცემთა დაცვის სააგენტოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, თუ ფიქრობთ, რომ დამუშავება არ ხდება მოქმედი წესების შესაბამისად. მონაცემთა ინსპექციის საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე www.datatilsynet.dk.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ER ROER APS / DANWELL APS-ის სერვისებსა და პროდუქტებთან დაკავშირებით, ყოველთვის მოგესალმებით დაგვიკავშირდით.

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ: info@erroer.dk ან info@danwell.com ან ER ROER APS / DANWELL APS ტელეფონის ნომერზე +45 70 20 43 23.

 

მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევა

გაიგეთ თუ არა ER ROER APS / DANWELL APS

 • რომ ადგილი ჰქონდა უნებართვო წვდომას კომპანიის პირად ჩანაწერებზე
 • რომ პერსონალური მონაცემები გამჟღავნდა უცხო პირებს იურიდიული მიზეზის გარეშე

კომპანიამ დაუყოვნებლივ უნდა შეაფასოს, ადგილი ჰქონდა თუ არა პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას. თუ შეფასება გულისხმობს, რომ კომპანიას არ შეუძლია დაუყონებლივ გააკონტროლოს დარღვევა და ხელი შეუშალოს პერსონალური მონაცემების არაუფლებამოსილ პირებზე გავრცელებას, ანგარიში უნდა წარედგინოს მონაცემთა ინსპექტორატს 72 საათის განმავლობაში.

მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ვალდებულება მონაცემთა ინსპექტორატში მოხსენება, კომპანიამ უნდა გააკეთოს შემდეგი:

 • უნდა მომზადდეს ანგარიში მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მონაცემთა ინსპექტორატისთვის შემდგომი ზედამხედველობის შემთხვევაში.
 • პირები, რომელთა მონაცემებიც ემუქრებათ შემთხვევით გავრცელების საფრთხის ქვეშ, წერილობით უნდა ეცნობოთ მომხდარის შესახებ

კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ დარღვევის შეფასებისთვის დახმარება უნდა მოიძიოს შემდეგი მრჩეველისგან: SBS-IT ApS და Flash Marketing ApS.

 

ქუქიების პოლიტიკა

Ზოგადად

ქუქიების ეს პოლიტიკა ეფუძნება „ აღმასრულებელი ბრძანების შესახებ ინფორმაციისა და თანხმობის მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის შენახვის ან წვდომის შესახებ საბოლოო მომხმარებლის ტერმინალურ აღჭურვილობაში “ მოთხოვნებს. შეტყობინება შეიცავს წესებს ინფორმაციასთან და თანხმობასთან დაკავშირებით, რომლებზეც ქუქი ფაილები ინახება თქვენს კომპიუტერში. როდესაც თქვენ ეწვევით ამ საიტს, საიტზე გროვდება ინფორმაცია თქვენს შესახებ, თქვენი კომპიუტერისა და თქვენი ქცევის შესახებ. ამ ქუქიების პოლიტიკაში შეგიძლიათ დეტალურად წაიკითხოთ ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის შესახებ, როგორ ვამუშავებთ ინფორმაციას, რისთვის ვიყენებთ მას, ვის აქვს წვდომა ინფორმაციაზე და ვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შეგროვებული ინფორმაციის შესახებ.

ამ ვებსაიტის მონახულებით და გამოყენებით თქვენ ასევე ეთანხმებით ამ ქუქიების პოლიტიკას და თქვენს შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას.

 

ნამცხვრები

როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებ-გვერდს, თქვენ ავტომატურად მიიღებთ ერთ ან მეტ ქუქი-ფაილს. თუ არ გსურთ ქუქიების მიღება, შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ აქ: http://minecookies.org/cookiehandling ინსტრუქციებისთვის, თუ როგორ აიცილოთ ქუქიების მიღება და წაშალოთ ქუქიები თქვენს მყარ დისკზე.

რა არის ქუქი?

ქუქი-ფაილი არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს ბრაუზერში და აღიარებულია ვებსაიტის მიერ განმეორებითი ვიზიტებისას და რომელიც საშუალებას აძლევს თქვენს ბრაუზერში გაიგზავნოს ინდივიდუალური ინფორმაცია. ქუქი-ფაილი შეიძლება შეიცავდეს ტექსტს, ციფრებს ან მაგ. თარიღს, მაგრამ პირადი ინფორმაცია არ ინახება ქუქიში. ეს არ არის პროგრამა და არ შეიძლება შეიცავდეს ვირუსებს.

რამდენ ხანს ვინახავთ ქუქი-ფაილებს?

ამ ვებსაიტიდან თქვენთვის გამოგზავნილი ქუქი-ფაილები შეინახება არაუმეტეს 24 თვის განმავლობაში საიტს ბოლო ვიზიტიდან. ყოველ ჯერზე, როცა ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს, ვადა გახანგრძლივდება. შესაბამისად, მოცემული ქუქი ფაილები ინახება მაქსიმუმ 24 თვის განმავლობაში ჩვენი ვებსაიტის ბოლო ვიზიტიდან.

როგორ ავიცილოთ თავიდან ქუქი-ფაილები?

თუ არ გსურთ ქუქიების მიღება, შეგიძლიათ დაბლოკოთ ყველა ქუქი ფაილი, წაშალოთ არსებული ქუქი ფაილები თქვენი კომპიუტერიდან ან მიიღოთ გაფრთხილება ქუქიების შენახვამდე. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ აირიდოთ ქუქიების თავიდან აცილება, დააწკაპუნეთ ამ ბმულზე: http://minecookies.org/cookiehandtering . ბმული გთავაზობთ სახელმძღვანელოს ყველაზე გავრცელებული და გამოყენებული ბრაუზერებისთვის, მაგრამ ზოგიერთი არ იქნება ნახსენები. თქვენ ჩვეულებრივ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დახმარების ფუნქცია თქვენს ბრაუზერში, რათა შეიტყოთ მეტი ქუქიების პარამეტრების შესახებ. ამას ჩვეულებრივ აკეთებთ თქვენს კომპიუტერზე F1 დაჭერით. მოძებნეთ “ქუქი-ფაილები”.

რისთვის გამოიყენება ქუქიები ჩვენს ვებსაიტებზე?

ჩვენი ვებ-გვერდი იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა განასხვავოს ვიზიტორი მომხმარებლები. ეს გვეხმარება მოგაწოდოთ მომხმარებლის კარგი გამოცდილება, როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს და ასევე გვაძლევს საშუალებას გავაუმჯობესოთ ვებ გვერდი.

გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქიებს ამ ვებსაიტის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად, ასევე ტრაფიკის დოკუმენტაციისთვის და იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ ვიზიტორები ვებსაიტს.

 

ქუქიები ჩვენი პარტნიორებისგან

ამ განყოფილებაში თქვენ იხილავთ მიმოხილვას, თუ რომელი პარტნიორები აგზავნიან ქუქი-ფაილებს ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით და აქვთ წვდომა ჩვენი ვებსაიტებიდან გამოგზავნილი ქუქიების საშუალებით შეგროვებულ ინფორმაციაზე.

Google

ეს ქუქიები არ გამოიყენება პერსონალური მონაცემების რეგისტრაციისთვის, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამას.

მონაცემები შეიძლება გადაეცეს მესამე მხარეებს ანონიმური ფორმით მარკეტინგის მიზნობრივი მიზნებისათვის და მომხმარებლების შესახებ უკეთესი ცოდნის მისაღებად ცალკეულ ვებსაიტებზე და ზოგადად დანიის ბაზარზე. ინფორმაცია შეიძლება ასევე გამჟღავნდეს მესამე პირებს, თუ ამას მოითხოვს მარეგულირებელი მოთხოვნები.