სიმაღლის წყლის მრიცხველის ყუთი

წყლის მრიცხველისთვის 1500 მმ-დან